Skompletowanie dokumentów niezbędnych do naprawy pojazdu:

W przypadku naprawy bezgotówkowej rozliczanej z Towarzystwem Ubezpieczeniowym, Klient zobowiązany jest dostarczyć do naszego serwisu następujące dokumenty:

  • kosztorys z Towarzystwa Ubezpieczeniowego lub protokół oględzin.
  • cesje praw z Towarzystwa Ubezpieczeń na Łowkis-Łozowski S.C. do bezgotówkowej naprawy. pobierz umowę

  • upoważnienie do naprawy wystawione na Łowkis-Łozowski S.C. wystawione przez współwłaściciela pojazdu, bank lub firmę leasingową.
  • upoważnienie dla pracownika lub innej osoby występującej w imieniu właściciela do reprezentowania w sprawach dot. likwidacji przedmiotowej szkody.
  • obowiązek informacyjny RODO. pobierz umowę
  • ogólne warunki naprawy pobierz umowę

Zamówienie niezbędnych części do naprawy pojazdu.
Umówienie Klienta na termin przycięcia pojazdu do naprawy.
Przyjęcie pojazdu do naprawy w umówionym terminie, wystawienie zlecenia naprawy.
Rozbrojenie samochodu.
Zgłoszenie dodatkowych oględzin – jeśli występuje konieczność.
Naprawa blacharska.
Naprawa lakiernicza.
Uzbrojenie – złożenie pojazdu.
Polerowanie i mycie pojazdu.
Kontrola jakości.
Poinformowanie o terminie odbioru i wydanie samochodu klientowi.