Rozliczenia bezgotówkowe z Ubezpieczycielami.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
Centrum Likwidacji Szkód ul. Struga 2, 70-784 Szczecin
ERGO HESTIA S.A
Przedstawicielstwo w Szczecinie pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin
GENERALI T.U.S.A.
ul. Wojska Polskiego 29/12, 70-470 Szczecin
Towarzystwo Ubezpieczeń COMPENSA S.A.
ul. Śląska 32A, 70-430 Szczecin
Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Rydygiera 21a, 01-793 Warszawa
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Wojska Polskiego 47, 70-473 Szczecin
HDI ASEKURACJA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Staromłyńska 18, 70-561 Szczecin

Oraz inni niewyszczególnieni powyżej.

Cesje praw z Towarzystwa Ubezpieczeń na Łowkis-Łozowski S.C. do bezgotówkowej naprawy. pobierz umowę